Memahami sistem Tuhan

Allah berfirman : ”Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkanNya manzilah-manzilah bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan. Allah menciptakan semua itu dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang yang mengetahui” (QS 10:5).

Di sini, sekali lagi, kita bertemu dengan ungkapan Dia menjelaskan tanda-tanda kepada orang yang mengetahui. Hanya orang yang mengetahui yang dapat memahami penjelasan Tuhan. Apa yang harus diketahui ? Continue reading

Advertisements